12232943_695042173966352_2394203453221970252_o

OM VÅR PERSONAL

Peronalvård

Att vårda personalen är det viktigaste en arbetsledare kan göra. Det innebär att ha en god personlig kontakt och uppdatera personalens kunskap och kompetens kontinuerligt. Detta börjar vi med redan vid en anställning då personalen får genomgå en grundutbildning
 

Vår viktigaste resurs

Vår viktigaste resurs utgörs av våra medarbetare. Miljöpalatset AB ska arbeta för en bättre arbetsmiljö med anpassade metoder och utrustning för att minimera eller utesluta moment i arbetslivet som är påfrestande för människor och miljö. Vår personal ska genom kontinuerlig utbildning och information bli medvetna om den viktiga roll de spelar i miljöarbetet. Vår personal har en lång erfarenhet av städning i olika miljöer och kan både tala och förstå svenska. Miljöpalatset AB tillhandahåller arbetskläder samt företagslegitimation och vi har som policy att vår personal måste bära sitt ID-06 väl synligt. Personalen är i daglig kontakt med våra arbetsledare. För att kvalitetssäkra strävar vi efter att en och samma person kontinuerligt utför återkommande ett städuppdrag. Vår personal anmodas använda stämpelmaskin i de fall uppdragsgivaren så begär.

Vi ska kontinuerligt utbilda vår personal och därigenom öka vår konkurrenskraft och kompetens samt bevara vår flexibilitet.  Rekrytering av ny personal sker efter utvärdering av personalbehov.

Kollektivavtal
Miljöpalatset AB Har kollektivavtal genom Almega med följande Fackförbund:

¤ Fastighetsanställdas förbund
¤ Kommunal
¤ Seko
¤ Unionen
¤ Ledarna


SRY
Miljöpalatset AB Har egen SRY handledare som utbildar personalen internt.