12232943_695042173966352_2394203453221970252_o

MILJÖPOLICY & KVALITÉ

Miljömedvetenhet

Vi Bidrar med omtanke till din hemmiljö, ditt företag och vår miljö. Miljöpalatset AB vill göra skäl för sitt namn. Vi vill få in Miljömedvetenhet i allt vi gör. 

Bra Miljöval - är ett av företagets verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Med hjälp av miljömärkningen kan du välja de produkter som är minst skadliga för miljön.
 

Utbildning

För att arbeta professionellt inom rengöringssektorn krävs kunskaper Och många gånger dessutom specialistkunskaper. För att kunna genomföra dessa utbildningsinsatser på både ett rationell och pedagogisk riktigt sätt har ett modulsystem utarbetas. I samband med ny anställning skall alla genomgå den AlFI-Modulen
 

Städmetod och miljö

Miljöpalatset AB tillämpar olika städmetoder beroende på material, alltid bästa miljöval. Vi använder oss av miljömärkta städkemikalier, städredskap och energisnåla städmaskiner. Lokalvården är en viktig del för trivseln i lokalerna och hemmet.

STANDARDEN VI HÅLLER OSS TILL

är ett av föreningens verktyg för att nå ett samhälle i balans med naturen. Med hjälp av miljömärkningen kan du välja de produkter som är minst skadliga för miljön

Blomman fungerar på samma sätt som Svanen. Tillverkarna måste visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och dokumentation

 Visionen är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Det är viktigt att allt fler konsumenter väljer Svanenmärkta produkter & att fler företag Svanenmärker sina varor & tjänster.