12232943_695042173966352_2394203453221970252_o

MATERIAL OCH LEVERANTÖRER

LEVERANTÖRER
För att kunna ge kunden det bästa gäller det att ha rätt leverantörer. Genom vår långa erfarenhet i branschen har vi valt ut de bästa, enligt oss, leverantörer att samarbeta med.

FÖRBRUKNINGSMATERIAL
Allt förbrukningsaterial kan köpas hos Miljöpalatset AB.
Varför betala mer när du inte behöver?
Hos Miljöpalatset AB får ni förbrukningsmaterial billigare och levererade till er, ett samtal bort!

MILJÖVÄNLIG VAL AV MATERIAL

MATERIAL
Miljöpalatset AB tillämpar olika städmetoder beroende på material, alltid bästa miljöval. Vi använder oss av miljömärkta städkemikalier, städredskap och energisnåla städmaskiner. Lokalvården är en viktig del av trivseln i lokalerna. Materialen vi väljer för städningen ska uppfylla flera krav: